Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vandevelde

Hoogstraat 32

8460 Oudenburg

Hoofdapotheker: Bernadette Lesage

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0889 943 623

Machtigingsnummer APB: 351402

Telefoonnummer: 059 26 67 51

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.